Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Om oss

 

Ortopedisenteret AS ble etablert 2006.

Dr Gallefoss, godkjent spesialist i  generell kirurgi i 1992, ortopedisk kirurgi i 1994, har mangeårig tjeneste fra landets større ortopediske avdelinger, samt privatsykehus.

Han har bred bakgrunn i behandling av fot/ankellidelser, ryggoperasjoner, protesekirurgi, artroskopisk kirurgi, traumatologi, samt bred bakgrunn i generell kirurgi.

Dr Gallefoss startet opp ryggkirurgi ved landets største privatsykehus. 

Ortopedisenteret AS har i flere år hatt avtale med Helse Sør-Øst RHF om å utføre dagkirurgiske operasjoner.

Ortopedisenterets virksomhet oppdateres faglig gjennom regelmessig deltakelse i internasjonale fagmiljøer, gjennom deltakelse i møter og kongresser, samt besøk i klinikker.

Ved Ortopedisenteret AS er det også blitt  innført nye undersøkelses-/ behandlingsmetoder for enkelte tilstander /lidelser.

Ved Ortopedisenteret AS har vi dyktig stab med: